Holistic Formation

Holistic Formation zou je kunnen beschouwen als een methode. Holistic (of holistisch in het Nederlands) komt van het Griekse woord holos wat het geheel betekent. Volgens het holisme is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ook je gezondheid, of dat nu fysiek, mentaal of energetisch is, het één zal het ander altijd in meer of mindere mate beïnvloeden.

Formation betekent in het Nederlands vorming.

Holistic Formation betekent dus eigenlijk vorming van het geheel oftewel heling. Heling wat je bereikt door je daar zelf voor in te zetten.

Het herstellen of verbeteren van specifieke klachten zodat je als persoon weer in balans komt. Alleen dan kan je jezelf helen en met een nieuwe blik naar de toekomst kijken.

Veel therapieën en behandelmethoden in het westen zijn gebaseerd op ziekteleer (pathologie). Als de ziekte bedwongen is dan wordt de patiënt genezen verklaard en is weer gezond. De symptomen zijn een maat voor de ziekte. Behandelaren in het westen komen pas in beeld als er een ziekte geconstateerd is.

Hoe anders is het volgens de Traditionele Chinese Medicijnkunde (TCM). Daar is het de bedoeling om gezonde mensen gezond te houden. Indien iemand ziek wordt dan betekent dat de behandelaar/arts heeft gefaald. Volgens de traditie dient de behandelaar/arts dan zonder betaling de patient weer gezond te maken. Je zou globaal kunnen zeggen dat TCM een gezondheidsleer is.

Holistic Formation gaat er van uit dat de verantwoording over onze gezondheid bij ons zelf ligt. Het aanbod bestaat uit een op maat samengesteld pakket van technieken en oefeningen om zelf te doen zodat je weer gezond wordt maar vooral blijft.

Je krijgt onder begeleiding training en/of behandeling afkomstig uit systemen die hun effectiviteit bewezen hebben.

Bekijk de verschillende werkvormen die wij toepassen.